γ-Ray polymerization of cationic surfactant methacrylates in lyotropic mesophases

1998 ◽  
Vol 102 (12) ◽  
pp. 1865-1869 ◽  
Author(s):  
Dirk Pawlowski ◽  
Astrid Haibel ◽  
Bernd Ticke
1991 ◽  
Vol 16 (4) ◽  
pp. 443-457
Author(s):  
R. Lehoucq ◽  
Ph. Durouchouxa
Keyword(s):  
Sn 1987A ◽  

1995 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 171-190 ◽  
Author(s):  
Johan Engblom ◽  
S. T. Hyde
Keyword(s):  

2014 ◽  
Vol 51 (1) ◽  
pp. 11-16 ◽  
Author(s):  
Dalia E. Mohamed ◽  
Amr O. Habib ◽  
Ismail Aiad

2019 ◽  
Vol 100 (2) ◽  
Author(s):  
V. Guadilla ◽  
A. Algora ◽  
J. L. Tain ◽  
J. Agramunt ◽  
J. Äystö ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 104 (1) ◽  
Author(s):  
M. Wiedeking ◽  
M. Guttormsen ◽  
A. C. Larsen ◽  
F. Zeiser ◽  
A. Görgen ◽  
...  
Keyword(s):  
Γ Ray ◽  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document