scholarly journals Çoklu Doğrusal Regresyon ve Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Açıklanan Varyans Sonuçlarının Karşılaştırılması

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 155-166
Author(s):  
Hikmet Şevgin ◽  
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document