scholarly journals Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 167-184
Author(s):  
Ecem Nur Burunsuzoğlu ◽  
◽  
Adil Çoruk ◽  
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document