Eminak
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

227
(FIVE YEARS 227)

H-INDEX

1
(FIVE YEARS 1)

Published By Scientific Journal Eminak

1998-4634
Updated Monday, 02 August 2021

Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 266-276
Author(s):  
Kostiantyn Zhyriakov

У статті розглянуто сутність дефініції «Епоха вікінгів» в історичній науці. Проаналізовано способи генезису та інтерпретації дефініції в історіографії. Виявлено взаємозв’язок між методом інтерпретації дефініції та науковим підходом до проблематики «Епохи вікінгів». На основі аналізу історіографічних джерел встановлена хронологія вивчення «Епохи вікінгів». Виявлено характерні та загальні риси підходів у межах проблематики «Епохи вікінгів».


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 306-316
Author(s):  
Viktor Tkachenko

У статті розглянуто й оприлюднено архівні матеріали Інституту археології та Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України пов’язані з писанками. Зокрема, це листування Г.Т. Танцюри з Н.А. Коцюбинською, його записи, що стосуються великодньої обрядовості на Поділлі, а також рукописні матеріали фонду «Етнографічна комісія» ВУАН. Невідомі широкому загалу, розглянуті джерела засвідчують існування писанок та їх використання під час великодніх звичаєво-обрядових традицій, у віруваннях українців 1920-х рр., збирання колекцій тощо. Водночас епістолярна спадщина є цікавим і малодослідженим історичним джерелом.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 296-305
Author(s):  
Nataliia Cherhik

У статті проаналізовані українські музейні видання кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. з точки зору підготовки авторами музеографічних текстів. Приділено увагу об’ємам опрацювання музейних колекцій та особливостям роботи над укладанням каталогів, путівників, альбомів, описів, музейних звітів, музейних збірників. Представлена широта ерудиції осіб, долучених до публіцистично-поліграфічної діяльності українських музеїв зазначеного періоду.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 277-287
Author(s):  
Olena Otzemko

У статті розкрито інформаційний потенціал спогадів гірничих інженерів О. Ауербаха, О. Феніна, О. Терпигорєва, які працювали на рудниках Донбасу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зосереджено увагу на професійному аспекті мемуарів, який включає технічні характеристики вугільних родовищ і рудників, питання організації гірничопромислового виробництва, розповіді про колег і підприємців з акцентом на професійних якостях, досить великі сюжети, присвячені шахтарям. Зазначається, що особливості біографій авторів і різні умови створення мемуарів спричинили відмінності у сприйнятті історичного контексту та віддзеркаленні спільних професійних сюжетів.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 210-228
Author(s):  
Arthur Tuluș

In the context of the Cold War, detailed knowledge of the opponent and espionage were fundamental elements in the security policies of the two antagonistic sides. The CIA, the United States’ foreign intelligence service, identified the condition of ethnic minorities as one of the possible vulnerabilities of the Eastern Camp, judging from the perspective of the restrictive policies that Communist states held regarding rights and freedoms. Our study is based on the analysis of a document prepared by the CIA in 1965, a memorandum that took data from the latest official censuses in Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Albania, Czechoslovakia, Hungary, and Poland, and recorded the effects of assimilation policies on national minorities within the Eastern Communist states. The document is all the more interesting as the issue of national minorities rights’ in the Communist world was taboo.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 139-149
Author(s):  
Oleksandr Kadeniuk ◽  
Vasyl Sazhko

Historical aspects of the development and formation of socio-political and public organizations in Volyn, which after the end of the World War I was under the rule of two totalitarian powers – the Soviet Union and the Polish-Lithuanian Commonwealth I is studied in the article. The role of Ukrainian immigration in the creation of Ukrainian socio-cultural and political centers was considered, and the optimal ways of solving national problems were searched for. On the example of Volyn lands it is proved that despite the difference of social and political systems, which dominated both Western and Eastern parts of Volyn, the process of formation of the national idea represents an organic unity in all Ukrainian lands.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 288-295
Author(s):  
Andrey Nalivaiko

У статті розкрито етапи творчого шляху українського історика, педагога, професора, викладача Київського, Варшавського та Донського університетів, видатного дослідника західноєвропейського середньовіччя – Леоніда Миколайовича Беркута (1879-1940). Це був один з найкращих інтелектуалів свого часу. Наукові закордонні студії сприяли становленню Л. Беркута як видатного вченого та широкого популяризатора історичних знань в Україні. На жаль, через різні життєві обставини вчений надовго був вилучений з радянського інтелектуального простору, а його наукова спадщина була забута.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 76-85
Author(s):  
Oleg Druzdiev

У статті розкрито історію появи та функціонування каплиці святого Бенедикта у львівському костелі о. Єзуїтів. Проаналізовано зв’язки фундатора каплиці з львівським осередком Товариства Ісуса, а також причини появи нової святині у храмі та значення, яке вона мала для жителів Львова у різний час. На основі виявлених документів, зроблена теоретична реконструкція вигляду каплиці після її відновлення у кінці XIX ст. Введено до наукового обігу два раніше невідомих документи з історії каплиці. Проаналізовано ідейне навантаження збережених до наших днів пам’яток, які збереглись у приміщенні колишнього костелу о. Єзуїтів.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 159-166
Author(s):  
Andrii Fomin

У статті розглядаються питання передумов, здійснення та соціальних наслідків масштабної амністії, здійсненої радянським керівництвом після смерті Й. Сталіна за ініціативи Л. Берії (березень 1953 р.) у контексті загальної лібералізації політичного режиму, десталінізації та боротьби за владу, врегулювання становища амністованих інвалідів системою соціального забезпечення України та заходи щодо адаптації осіб з обмеженими можливостями до соціального середовища. Розкрито категорії ув’язнених ГУЛАГу, що потрапили під амністію, кількість осіб, яка прибула після неї до УРСР. Проаналізовано заходи, які вживалися щодо надання допомоги, відновлення виплат, адаптації, реабілітації та соціалізації інвалідів, що потрапили під амністію. Досліджено прояви бродяжництва та жебрацтва в означений період. З’ясовано, що система соціального забезпечення УРСР виявилася неготовою для вирішення нових завдань, не володіла достатньою мережею закладів і ресурсами, не спромоглася забезпечити амністованих інвалідів найнеобхіднішим у короткі терміни. Тогочасне суспільство зіштовхнулося із соціальною кризою, одним з проявів якою стала соціальна невлаштованість реабілітованих інвалідів.


Eminak ◽  
2021 ◽  
pp. 167-179
Author(s):  
Dmytro Ostrovyk

У статті розглянуто хронологію нормативно-правової регламентації окремих складових соціального забезпечення щодо визначених у Постановах ЦК КПРС і РМ СРСР від 1983 і 1984 рр., а також РМ СРСР від 1988 р. категорії осіб з числа радянських військовослужбовців – учасників бойових дій в Афганістані та членів їхніх сімей. Головним чином – стосовно осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців строкової та надстрокової служб, що зазнавали каліцтв, інвалідності, а також сімей військовослужбовців, що гинули, або вмирали внаслідок отриманих в Афганістані захворювань – дружин, дітей і непрацездатних батьків.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document