covalent organic frameworks
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1867
(FIVE YEARS 1472)

H-INDEX

117
(FIVE YEARS 60)

2022 ◽  
Vol 454 ◽  
pp. 214332
Author(s):  
Mahnaz Najafi ◽  
Sara Abednatanzi ◽  
Parviz Gohari Derakhshandeh ◽  
Fariba Mollarasouli ◽  
Sonia Bahrani ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 452 ◽  
pp. 214298
Author(s):  
Vasudha Hasija ◽  
Shilpa Patial ◽  
Pankaj Raizada ◽  
Aftab Aslam Parwaz Khan ◽  
Abdullah M. Asiri ◽  
...  

Rare Metals ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Pan Duan ◽  
Duo-Yu Lin ◽  
Wei-Ting Yang ◽  
Xiao-Jing Huang ◽  
A-Hui Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Tong Qin ◽  
Bowei Wang ◽  
Xiangdi Zhang ◽  
Shanglong Yang ◽  
Ligong Chen ◽  
...  

Author(s):  
Zhengyi Di ◽  
Yining Mao ◽  
Heng Yuan ◽  
Yan Zhou ◽  
Jun Jin ◽  
...  

Author(s):  
Guangbo Wang ◽  
Kehui Xie ◽  
Fucheng Zhu ◽  
Jinglan Kan ◽  
Sha Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document