Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

68
(FIVE YEARS 68)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By University Of Warsaw

2081-1152, 1506-8900

Author(s):  
Stanisław Kosmynka

Artykuł przedstawia wyzwania dla bezpieczeństwa miast hiszpańskich, wynikające z obecności latynoskich gangów ulicznych. Ukazuje mechanizmy funkcjonowania grup uznawanych w 2019 r. za najbardziej niebezpieczne: Latin Kings, Trinitarios, Dominican Don’t Play oraz Ñetas. Artykuł przybliża okoliczności powstawania i rozwoju zbiorowości tego rodzaju w pejzażu miejskim Hiszpanii. Nakreśla zarazem obraz uwarunkowań społecznych, wpływających na problem istnienia tych gangów oraz podejmuje refleksję nad najważniejszymi kierunkami działań, podejmowanych w celu zniwelowania płynących stąd zagrożeń. Głównym wnioskiem, wynikającym z artykułu, jest stwierdzenie, że w procesie krystalizacji gangów i subkultur przemocy w Hiszpanii kluczowe znaczenie spełniają czynniki więziotwórcze i tożsamościowe, a także wyzwania społeczno-ekonomiczne, dotykające szczególnie mocno wielu młodych ludzi – w tym przypadku osób wywodzących się ze środowisk imigranckich.


Author(s):  
Zuzanna Geremek

Eva Duarte de Perón, druga żona argentyńskiego prezydenta Juana Domingo Perona, odcisnęła piętno nie tylko na XX wiecznej historii polityki argentyńskiej, lecz także na kształtowaniu się tożsamości narodowej Argentyńczyków. Postać ta jest wciąż żywa w literaturze, sztuce, twórczości dramatycznej i w popkulturze. W artykule przeanalizujemy w jaki sposób figura Evy Duarte była wykorzystywana przez ruch peronistyczny w Argentynie. Spróbujemy też wykazać, jak ważną, również symbolicznie, rolę odegrała i wciąż odgrywa w kształtowaniu się tożsamości argentyńskiej. Istotą artykułu będzie zatem wykazanie, iż Evita operuje w argentyńskim imaginarium społecznym nie tylko na poziomie historycznym, lecz także jako artefakt kultury, co zwiększa zasięg jej społecznego oddziaływania. Metodologicznie artykuł czerpie z teorii populizmu Ernesto Laclaua, teorii abiektu Julii Kristevy, oraz prac Martina Kohana, Paoli Cortés Rocca oraz Elsy Drucaroff. Mit Evity, z jej różnymi wariantami, skonfrontujemy z wizją kobiecości wypracowaną przez teorie feministyczne, by odpowiedzieć na szereg pytań: Jaka była jej rola w formowaniu się myśli peronistycznej? Czy rzeczywiście możemy uznawać ją za model feministki-rewolucjonistki? Czy sława Evity nie sprawiła, iż zamiast być podmiotem tworzącym dyskurs, stała się jego ofiarą?


Author(s):  
Tadeusz Miłkowski

W artykule zanalizowano sześć filmów powstałych w pierwszym okresie dyktatury frankistowskiej w Hiszpanii (dokładniej w latach 1942-1951) przedstawiających odkrycie Ameryki, jej kolonizacje i utratę ostatnich kolonii wskutek wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Filmy te kreują legitymizującą mitologię aktualnej polityki rządu. Wywyższenie eposu kolonizacji służy wychwalaniu epickich wartości nacjonalistycznej krucjaty.


Author(s):  
Marta Wójtowicz-Wcisło

The article tackles the issue of the shift in the model of childbirth taking place in Latin American countries. Based on the analysis of 2012 documentary film Nacer by Jorge Caballero, audiovisual material from organizations dedicated to maternity care, and selected documents and legislation it focuses on values, significances, normative principles and power relations in technological and natural childbirth models. I argue that a shift from the technological paradigm to the natural paradigm of childbirth may contribute to the abolition of patriarchal structures perpetuating violence, the women’s empowerment and the construction of a society supported by the values of respect and love for living beings.


Author(s):  
Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
Keyword(s):  

Artykuł przedstawia i analizuje dwa współczesne filmy dokumentalne dotyczące Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui): Buscando a Isla de Pascua, la película perdida [Poszukując zaginionego filmu Isla de Pascua] (2014) oraz Te Kuhane o te Tupuna / El Espíritu de los ancestros [Duch przodków] (2015). Pierwszy film opowiada historię odnalezienia i restauracji innego filmu dokumentalnego – z lat 60. – i przywrócenia go wyspiarskiej społeczności, jest to więc film o kompozycji szkatułkowej. Drugi dokument opowiada o podróży do Europy z zamiarem (fikcyjnym) odzyskania rapanujskiego posągu moai, będącego eksponatem w Muzeum Brytyjskim. Możemy go zatem nazwać filmem drogi. Oba dokumenty poruszają tematykę historyczną. społeczną i kulturalną, nie stroniąc od trudnych motywów z przeszłości i teraźniejszości Rapa Nui.


Author(s):  
Erica Sarmiento ◽  
Rafael Araujo

Latin America became one of the epicenters of the pandemic due to the Sars-Cov-2 virus. One of the serious problems faced by Latin American populations is forced migration, which, like everything that concerns vulnerable populations, has increased in the pandemic. The cases of Central America and Mexico, a country considered one of the largest human corridors in the world, reached unthinkable levels of human rights violations, demonstrate this. This article addresses, we will discuss the political and socioeconomic effects of the pandemic resulting from the Sars-Cov-2 virus (COVID-19) in Latin America. Likewise, we will present, through the press and the reports of civil society organizations, how, in the middle of the pandemic, the criminalization and blaming of migrants in the speeches of the American government agencies was accentuated.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document