carbon nitride
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

7519
(FIVE YEARS 4230)

H-INDEX

184
(FIVE YEARS 69)

2022 ◽  
Vol 1209 ◽  
pp. 113584
Author(s):  
Qaba Qusain Afzal ◽  
Javeria Rafique ◽  
Kinza Jaffar ◽  
Mehvish Perveen ◽  
Javed Iqbal ◽  
...  

Author(s):  
Feng-Yu Liu ◽  
Tong-Kai Zhang ◽  
Yi-Long Zhao ◽  
Hong-Xia Ning ◽  
Fu-Sheng Li
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 207 ◽  
pp. 112623
Author(s):  
Bo Wei ◽  
Chenxi Niu ◽  
Gang Zhou ◽  
Jianfei Sun ◽  
Qiong Mei ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132282
Author(s):  
Sara Ajmal ◽  
Huong T.D. Bui ◽  
Viet Q. Bui ◽  
Taehun Yang ◽  
Xiaodong Shao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132284
Author(s):  
Biao Zhu ◽  
Qianxin Xu ◽  
Xiaoyan Bao ◽  
Hao Yin ◽  
Yumei Qin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document