saturable absorber
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3311
(FIVE YEARS 1003)

H-INDEX

85
(FIVE YEARS 26)

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107679
Author(s):  
Hongwei Chu ◽  
Li Dong ◽  
Zhongben Pan ◽  
Xiaoyang Ma ◽  
Shengzhi Zhao ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 146 ◽  
pp. 107569
Author(s):  
Aseel A. Shakaty ◽  
Jassim K. Hmood ◽  
Bushra R. Mahdi ◽  
R.I. Mahdi ◽  
Alabbas A. Al-Azzawi

2022 ◽  
Vol 504 ◽  
pp. 127484
Author(s):  
Ruijun Lan ◽  
Guanghua Liu ◽  
Bin Zhao ◽  
Kebin Shi

2022 ◽  
pp. 1-15
Author(s):  
Yuenkiat Yap ◽  
Wuyi Chong ◽  
S.A. Razgaleh ◽  
Nayming Huang ◽  
Chinkhai Ong ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Zixin Yang ◽  
Qi Yang ◽  
Xianghe Ren ◽  
Yulin Tian ◽  
Yuqian Zu ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Fuhao Yang ◽  
Shuo Sun ◽  
Si Chen ◽  
Yanjuan Wang ◽  
Zhiqi Sui ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Pascal Paradis ◽  
Tommy Boilard ◽  
Vincent Fortin ◽  
Stanislaw TRZESIEN ◽  
Michèle UDE ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Xiaohui Ma ◽  
Ziqi Zheng ◽  
Shanshan Ye ◽  
Yangyang Wang ◽  
Wu Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Guoqiang Xie ◽  
Zhipeng Qin ◽  
xuliang cai ◽  
Zhicheng Xu ◽  
Yi Zhou ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document