er doped
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2230
(FIVE YEARS 303)

H-INDEX

65
(FIVE YEARS 11)

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107783
Author(s):  
Yixuan Zhu ◽  
Chao Zeng ◽  
Zhiwen He ◽  
Qun Gao ◽  
Huaqiang Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107751
Author(s):  
Hong Chen ◽  
Shaohua Gao ◽  
Fei Gao ◽  
Jianzhong Zhang ◽  
Lijun Qiao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107598
Author(s):  
Hsin-Ju Peng ◽  
Zhen-Ying Li ◽  
Shwu-Yun Tsay ◽  
Yu-Feng Song ◽  
Han Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Fuhao Yang ◽  
Shuo Sun ◽  
Si Chen ◽  
Yanjuan Wang ◽  
Zhiqi Sui ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 241 ◽  
pp. 118532
Author(s):  
Biao Zheng ◽  
Jinquan Hong ◽  
Lin Lin ◽  
Chunlei Huang ◽  
Huamin Chen ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 106700
Author(s):  
M. Buryi ◽  
V. Babin ◽  
Z. Remeš ◽  
J. Mičová
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document