Journal of Clinical and Translational Hepatology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

561
(FIVE YEARS 360)

H-INDEX

21
(FIVE YEARS 11)

Published By Xia & He Publishing

2310-8819, 2225-0719

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Lun-Jie Yan ◽  
Sheng-Yu Yao ◽  
Hai-Chao Li ◽  
Guang-Xiao Meng ◽  
Kai-Xuan Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Sihong Lu ◽  
Ling Xu ◽  
Boyun Liang ◽  
Hua Wang ◽  
Tong Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Meng-Yu Wang ◽  
Zi-Xuan Wang ◽  
Lei-Jie Huang ◽  
Rui-Xu Yang ◽  
Zi-Yuan Zou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Lili Wu ◽  
Jieyang Jin ◽  
Taicheng Zhou ◽  
Yuankai Wu ◽  
Xinhua Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Xiaoning Chen ◽  
George Boon-Bee Goh ◽  
Jiaofeng Huang ◽  
Yinlian Wu ◽  
Mingfang Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Doris Ogresta ◽  
Anna Mrzljak ◽  
Maja Cigrovski Berkovic ◽  
Ines Bilic-Curcic ◽  
Sanja Stojsavljevic-Shapeski ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Jaimy Villavicencio Kim ◽  
George Y. Wu

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Leon D. Averbukh ◽  
Alla Turshudzhyan ◽  
David C. Wu ◽  
George Y. Wu

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Bendaxin Cao ◽  
Ke Tian ◽  
Hejun Zhou ◽  
Chenjie Li ◽  
Deliang Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 000 (000) ◽  
pp. 000-000
Author(s):  
Tianxing Dai ◽  
Linsen Ye ◽  
Mingbin Deng ◽  
Guozhen Lin ◽  
Rongqiang Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document