bio oil
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3912
(FIVE YEARS 1459)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 25)

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122793
Author(s):  
Javier A. Jimenez Forero ◽  
Tuyen H.T. Tran ◽  
Tana Tana ◽  
Adrian Baker ◽  
Jorge Beltramini ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123132
Author(s):  
Haisheng Lin ◽  
Lijun Zhang ◽  
Shu Zhang ◽  
Qingyin Li ◽  
Xun Hu

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122812
Author(s):  
Tonghuan Zhang ◽  
Danyang Cao ◽  
Xin Feng ◽  
Jiahua Zhu ◽  
Xiaohua Lu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 177 ◽  
pp. 114540
Author(s):  
Caio Silvestre Lima Sanson ◽  
Cristiane Vieira Helm ◽  
Washington Luiz Esteves Magalhães ◽  
Graciela Inés Bolzon de Muniz ◽  
André Luiz Missio ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122959
Author(s):  
Soheil Valizadeh ◽  
Daejun Oh ◽  
Jungho Jae ◽  
Sumin Pyo ◽  
Hoyeon Jang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 157 ◽  
pp. 111989
Author(s):  
Dian Zhong ◽  
Kuo Zeng ◽  
Jun Li ◽  
Yi Qiu ◽  
Gilles Flamant ◽  
...  
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122804
Author(s):  
Lixin Qian ◽  
Bojun Zhao ◽  
Haoyu Wang ◽  
Guangda Bao ◽  
Yulin Hu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123020
Author(s):  
M. Carmona-Cabello ◽  
J. Sáez-Bastante ◽  
M. Barbanera ◽  
F. Cotana ◽  
S. Pinzi ◽  
...  
Keyword(s):  
Bio Oil ◽  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document