Kardiologia Polska
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

2377
(FIVE YEARS 1342)

H-INDEX

22
(FIVE YEARS 13)

Published By Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

1897-4279, 0022-9032
Updated Thursday, 30 December 2021

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1372-1374
Author(s):  
Kathie Sarzyńska ◽  
Jacek Polański ◽  
Grzegorz Kopeć ◽  
Ewa Mroczek ◽  
Beata Jankowska-Polańska

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1375-1377
Author(s):  
Małgorzata Grześkowiak ◽  
Agnieszka D Gaczkowska ◽  
Artur Bekała ◽  
Krzysztof Pietrzkiewicz ◽  
Piotr Rzeźniczek ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1395-1396
Author(s):  
Paweł Tyczyński ◽  
Ilona Michałowska ◽  
Barbara Miłosz-Wieczorek ◽  
Piotr Hoffman ◽  
Adam Witkowski

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1311-1319
Author(s):  
Aleksander Araszkiewicz ◽  
Marcin Kurzyna ◽  
Grzegorz Kopeć ◽  
Sylwia Sławek-Szmyt ◽  
Katarzyna Wrona ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1393-1394
Author(s):  
Andrzej Ciszewski ◽  
Paweł Tyczyński ◽  
Adam Witkowski

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1320-1327
Author(s):  
Karol Sabatowski ◽  
Krzysztof P Malinowski ◽  
Zbigniew Siudak ◽  
Krzysztof Reczuch ◽  
Sławomir Dobrzycki ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1365-1367
Author(s):  
Nina Mól ◽  
Anna Olchawa-Czech ◽  
Izabela Szymońska ◽  
Katarzyna Ptak ◽  
Katarzyna Konarska ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 79 (12) ◽  
pp. 1368-1371
Author(s):  
Agnieszka Zienciuk-Krajka ◽  
Magdalena Chmara ◽  
Monika Lica-Gorzynska ◽  
Karolina Dorniak ◽  
Joanna Kwiatkowska ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document