physicochemical properties
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

17420
(FIVE YEARS 5805)

H-INDEX

149
(FIVE YEARS 24)

2022 ◽  
Vol 371 ◽  
pp. 131205
Author(s):  
Changquan Zhang ◽  
Weizhuo Hao ◽  
Yan Lu ◽  
Yong Yang ◽  
Zhuanzhuan Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 204 ◽  
pp. 112064
Author(s):  
Xiaoshuai Wang ◽  
Xiaorong Dai ◽  
Ailun Wang ◽  
Lingjuan Wang-Li ◽  
Mengrong Yang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 122979
Author(s):  
Shilin Zhao ◽  
Hui Luo ◽  
Anjun Ma ◽  
Wen Xie ◽  
Kang Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 106546
Author(s):  
Ram Swaroop Meena ◽  
Ashutosh Yadav ◽  
Sandeep Kumar ◽  
Manoj Kumar Jhariya ◽  
Surendra Singh Jatav

2022 ◽  
Vol 238 ◽  
pp. 111940
Author(s):  
Jiangjun Wei ◽  
Wenjian Lu ◽  
Yang Zeng ◽  
Haozhong Huang ◽  
Mingzhang Pan ◽  
...  

Calphad ◽  
2022 ◽  
Vol 76 ◽  
pp. 102385
Author(s):  
Lei Shi ◽  
Wenxin Hu ◽  
Chao Li ◽  
Zhigang Yu ◽  
Jieyu Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document