SCIENCEGATE

Heroin Users

H-INDEX

54
(FIVE YEARS 10)

Total Documents

586
(FIVE YEARS 85)

2021 ◽
Vol 28(1)
pp. 103-107
Author(s):
Ileana Adela VACAROIU
Daniela RADULESCU
Anca Ioana STANESCU

2021 ◽
pp. 1-12
Author(s):
Peng-Wei Wang
Huang-Chi Lin
Kun-Hua Lee
Lin Pai-Cheng
Hung-Chi Wu
Chih-Yao Hsu
Kuan-Sheng Chung
Chih-Hung Ko
Yi-Hsin Connie Yang
Cheng-Fang Yen

2021 ◽
Author(s):
Min Zhang
Shuang Liu
Shicong Wang
Yan Xu
Longmao Chen
Ziqiang Shao
Xinwen Wen
Wenhan Yang
Jun Liu
Kai Yuan

Author(s):
Charles Tzu-Chi Lee
Chiu-Mieh Huang
Li-Chun Chang
Shih-Wen Wang
Hsiao-Pei Hsu
Jung-Yu Liao
Jong-Long Guo

2020 ◽
Vol Publish Ahead of Print ◽
Author(s):
Alaa Soliman
Nivert Zaki
Soheir H. El-Ghonemy
Reem El Ghamry
Eman Shorub
Mahmoud Farag