high rise
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

7365
(FIVE YEARS 2284)

H-INDEX

60
(FIVE YEARS 12)

2022 ◽  
Vol 135 ◽  
pp. 104132
Author(s):  
Yi Lu ◽  
Maoxing Gao ◽  
Tian Liang ◽  
Zheng He ◽  
Fan Feng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 180 ◽  
pp. 106134
Author(s):  
Eden Hadad ◽  
Erez Fershtman ◽  
Zohar Gal ◽  
Ido Silberman ◽  
Gideon Oron

Structures ◽  
2022 ◽  
Vol 36 ◽  
pp. 126-139
Author(s):  
Xiaowang Pan ◽  
Wenzhong Qu ◽  
Lianghao Zou ◽  
Guoji Xu ◽  
Jie Song

2022 ◽  
Vol 189 ◽  
pp. 108580
Author(s):  
Johann Kay Ann Tan ◽  
Yoshimi Hasegawa ◽  
Siu-Kit Lau ◽  
Shiu-Keung Tang

Structures ◽  
2022 ◽  
Vol 36 ◽  
pp. 719-734
Author(s):  
D. Ribeiro ◽  
C. Bragança ◽  
P.A. Montenegro ◽  
H. Carvalho ◽  
B. Costa ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document