Case Studies in Thermal Engineering
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1748
(FIVE YEARS 1594)

H-INDEX

34
(FIVE YEARS 27)

Published By Elsevier

2214-157x

2022 ◽  
Vol 30 ◽  
pp. 101759
Author(s):  
Que Huang ◽  
Shuo Yu ◽  
Yanjun Chen ◽  
Song Lu ◽  
Zhumao Lu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 30 ◽  
pp. 101739
Author(s):  
Nugroho Agung Pambudi ◽  
Jamiatul Yusafiadi ◽  
Muhammad Kunta Biddinika ◽  
Yuyun Estriyanto ◽  
Alfan Sarifudin

2022 ◽  
Vol 30 ◽  
pp. 101742
Author(s):  
Conghui Gu ◽  
Yujian Zhang ◽  
Chunli Tang ◽  
Oshkin Vladislav Olegovich ◽  
Kasolongo Ndongo Gloria

Author(s):  
Jiaming Zhao ◽  
Zhisheng Xu ◽  
Houlin Ying ◽  
Xueqi Guan ◽  
Kunkun Chu ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document