drip irrigation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3621
(FIVE YEARS 1491)

H-INDEX

53
(FIVE YEARS 13)

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107396
Author(s):  
Jinjin Guo ◽  
Junliang Fan ◽  
Youzhen Xiang ◽  
Fucang Zhang ◽  
Shicheng Yan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 263 ◽  
pp. 107454
Author(s):  
Rubens Duarte Coelho ◽  
Alex Nunes de Almeida ◽  
Jéfferson de Oliveira Costa ◽  
Diego José de Sousa Pereira

2022 ◽  
Vol 262 ◽  
pp. 107407
Author(s):  
Fei Chen ◽  
Ningbo Cui ◽  
Shouzheng Jiang ◽  
Hongping Li ◽  
Yaosheng Wang ◽  
...  

Author(s):  
Haitao Wang ◽  
Jiandong Wang ◽  
Guangyong Li ◽  
Yan Mo ◽  
Yanqun Zhang

2022 ◽  
Vol 261 ◽  
pp. 107347
Author(s):  
Dan Li ◽  
Shuqin Wan ◽  
Xiaobin Li ◽  
Yaohu Kang ◽  
Xiaoyu Han

2022 ◽  
Vol 260 ◽  
pp. 107188
Author(s):  
Jingwei Wang ◽  
Yadan Du ◽  
Wenquan Niu ◽  
Jinxian Han ◽  
Yuan Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document