SCIENCEGATE

Intertrochanteric Fractures

H-INDEX

42
(FIVE YEARS 10)

Total Documents

951
(FIVE YEARS 468)

2021 ◽
Vol 22(1)
Author(s):
Jixing Fan
Fang Zhou
Xiangyu Xu
Zhishan Zhang
Yun Tian
Hongquan Ji
Yan Guo
Yang Lv
Zhongwei Yang
Guojin Hou

2021 ◽
Vol 7(2)
pp. 53-58
Author(s):
Dr. Siddhant Sanjay Gandhi
Dr. Santosh S Nandi
Dr. Sandeep Naik
Dr. Shreepad Kulkarni
Dr. Gireesh Khodnapur