SCIENCEGATE

Digestive System

H-INDEX

64
(FIVE YEARS 23)

Total Documents

3,029
(FIVE YEARS 1,388)

2021 ◽
Author(s):
Hui Wang
Xin‐Zu Chen
Xiao‐Long Chen
Wei‐Han Zhang
Kai Liu
You‐Juan Wang
Huai‐Rong Tang
Jian‐Kun Hu

2021 ◽
Vol 19(5)
pp. 351-363
Author(s):
Ying ZHONG
Xiao-Yu LI
Fei ZHOU
Ya-Jie CAI
Rong SUN
Run-Ping LIU


2021 ◽
Vol 11 ◽
Author(s):
Mahshad Sarvizadeh
Omid Hasanpour
Zari Naderi Ghale-Noie
Samaneh Mollazadeh
Mohammad Rezaei
Hossein Pourghadamyari
Mohammadjaber Masoud Khooy
Michael Aschner
Haroon Khan
Nima Rezaei
Layla Shojaie
Hamed Mirzaei

2021 ◽
Vol 118(16)
pp. e2022023118
Author(s):
Tyler J. Carrier
Brittany A. Leigh
Dione J. Deaker
Hannah R. Devens
Gregory A. Wray
Seth R. Bordenstein
Maria Byrne
Adam M. Reitzel