single crystal
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

47991
(FIVE YEARS 6051)

H-INDEX

234
(FIVE YEARS 29)

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114474
Author(s):  
Dong-Dong Jiang ◽  
Jian-Li Shao ◽  
Bao Wu ◽  
Pei Wang ◽  
An-Min He

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 106418
Author(s):  
Zhengzheng Bu ◽  
Fengli Niu ◽  
Jiapeng Chen ◽  
Zhenlin Jiang ◽  
Wenjun Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107669
Author(s):  
Takenori Tanno ◽  
Ryo Shimada ◽  
Takumu Takaya ◽  
Wataru Sasaki ◽  
Manabu Yamada ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 544
Author(s):  
Wei-Hua WANG ◽  
Yang WANG ◽  
Guo-Yang SHU ◽  
Shi-Shu Fang ◽  
Jie-Cai Han ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107744
Author(s):  
Sara Pizzurro ◽  
Shu Jun ◽  
Mauro Tonelli ◽  
Luca Carrá ◽  
Giuliano Piccinno ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 892 ◽  
pp. 162069
Author(s):  
Jie Liu ◽  
Xiaokun Yang ◽  
Rongrong Chen ◽  
Bo Feng ◽  
Hongyan Zhu ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document