SCIENCEGATE

BUHALTERINĖS APSKAITOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Publisher:
vilnius university
ISSN(s):
2538-8762  1822-8682  
Last Update Time:
Mar 30, 2021, 3:09:57 PM
Total Documents:
99
Author(s):
Jonas Mackevičius
Asta Šalienė